Trang giới thiệu về chúng tôi

Trang giới thiệu về chúng tôi

10 Minutes Email là một trang web email tạm thời cho phép bạn nhận một địa chỉ email hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể có địa chỉ email tạm thời của riêng mình trong vài giây bằng cách sử dụng 10minutesemail.net.

Hơn nữa, với hệ thống khóa khôi phục trong hệ thống của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng có cùng một địa chỉ email trong tương lai.

Tại sao tôi nên sử dụng Temp Mail
Nhiều trang web trên Internet liên tục gửi cho bạn thư rác. Để tránh những trường hợp này, người ta thường ưu tiên sử dụng các địa chỉ email tạm thời. Bằng cách sử dụng các địa chỉ e-mail tạm thời hoàn toàn miễn phí này, bạn có thể dễ dàng thoát khỏi các thư rác.