10 DK Mail - ├ťcretsiz Ge├žici Mail

Continiue with app
.EDU MAILS ONLY IN MOBILE APP !

10 dk mail ile on dakika gibi bir s├╝re sonra kaybolabilen 10 dakikal─▒k e posta adresleri yani ge├žici mail olu┼čturun. ├ťcretsiz edu mail hizmetinden faydalan─▒n.

Gizlilik Politikas─▒

10 Dakika Posta, ki┼čisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanmas─▒, saklanmas─▒ ve payla┼č─▒lmas─▒ ve gizlili─činizin korunmas─▒ için mümkün olan en yüksek güvenlik önlemlerini almaktad─▒r.

Amac─▒m─▒z; Say─▒l─▒ Kanunun 10. maddesi gere─čince; 6698 say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ve memnuniyetiniz do─črultusunda, ki┼čisel verilerinizin toplanma ┼čekilleri, i┼členme amaçlar─▒, payla┼č─▒lan ki┼čiler, hukuki sebepleri ve haklar─▒n─▒z konusunda sizi en aç─▒k ┼čekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 Say─▒l─▒ Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Kanunu ("6698 Say─▒l─▒ Kanun") uyar─▒nca ki┼čisel verileriniz; a┼ča─č─▒da aç─▒klanan kapsamda veri sorumlusu s─▒fat─▒yla 10 Minutes Mail ("┼×─░RKET") taraf─▒ndan toplanacak ve i┼členecektir.

b) Ki┼čisel Verilerin Hangi Amaçla ─░┼členece─či

Mü┼čteriler, çal─▒┼čanlar, potansiyel mü┼čteriler, çal─▒┼čan adaylar─▒, i┼č ortaklar─▒, internet sitesi ve ma─čaza ziyaretçileri ve tedarikçiler gibi taraflardan ┼×─░RKET taraf─▒ndan kimlik bilgileri, ileti┼čim bilgileri, mü┼čteri bilgileri, mü┼čteri i┼člem bilgileri, i┼člem güvenlik bilgileri, yasal i┼člem ve uyum bilgileri ile pazarlama . Ki┼čisel veriler, sat─▒┼č bilgileri gibi kategorilerde toplanabilir.

Toplanan ki┼čisel verileriniz;

- Size CO ve hizmetlerin sa─članmas─▒, taraf─▒n─▒za olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kay─▒t ve belgelerin düzenlenmesi, bilgi saklama, bilgi, vergi ve di─čer yükümlülüklerin ANYMP'ye yerel ve uluslararas─▒ yasal ürünler mevzuat─▒ taraf─▒ndan bildirilmesi,

- Hizmet ve ürün kalitesinin art─▒r─▒lmas─▒na yönelik sat─▒┼č ve pazarlama faaliyetlerinde size özel reklamlar, kampanyalar, avantajlar ve di─čer avantajlar sunmak,

- Bilgi i┼člem gereksinimleri, sistem yap─▒s─▒, al─▒nan bilgi i┼člem destek hizmetlerinin gereklili─či ile ilgili gerekli bilgileri taraf─▒n─▒za iletmek amac─▒yla ileti┼čim kurmak,

- Sat─▒┼č ve pazarlama faaliyetleri için trafik ölçümü, istatistiksel analiz, segmentasyon/profilleme ve CRM çal─▒┼čmalar─▒n─▒n yap─▒lmas─▒,

- Mü┼čteri memnuniyetini ölçmek ve art─▒rmak, ┼čikayet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler hakk─▒nda görü┼č ve önerilerinizi almak, sorun-hatalar─▒n─▒z─▒, ürün ve hizmetlerinizi almak, ┼čikayet ve taleplerinize eri┼čim sa─člamak, y─▒llar önce taraf─▒n─▒zca önerilen bilgiler,

- Online sat─▒┼č üyeli─činizin yönetilmesi, sipari┼člerinizin al─▒nmas─▒, ödeme i┼člemlerinizin gerçekle┼čtirilmesi, 3. ┼čah─▒slarla lojistik i┼čbirli─činin sa─članmas─▒ ve ürünlerin gönderilmesi, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerin önerilmesi, online davran─▒┼čsal reklam ve pazarlama, mü┼čteri portföy yönetimi, ölçümleme ve hizmet kalitesinin iyile┼čtirilmesi, ileti┼čim, optimizasyon, kontrol, risk yönetimi ve kontrolü, tan─▒t─▒m, analiz, ilgi alanlar─▒n─▒n belirlenmesi, puanlama, profil olu┼čturma, pazarlama, sat─▒┼č, reklam, ileti┼čim

- Kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ ürün ve/veya hizmet teklifleri, modelleme, mevcut veya yeni ürün çal─▒┼čmalar─▒ ve/veya ki┼čisel verilerinizin ki┼čisel verileriniz ┼×irket ana sözle┼čmesinde yaz─▒l─▒ olan ve ilgili mevzuat kapsam─▒nda kullan─▒m─▒n─▒za aç─▒k olan ┼×─░RKET ana sözle┼čmesinin aç─▒klaman─▒za konu olmas─▒ her türlü ürün ve hizmette kullan─▒labilir,

- Resmi kurumlar─▒n bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözle┼čmelerin gereklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için ┼×─░RKET'in tabi oldu─ču yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

- ┼×─░RKET'in ticari ve i┼č stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas─▒ amac─▒ do─črultusunda; ┼×─░RKET taraf─▒ndan yürütülen finansal operasyonlar─▒n, ileti┼čim, pazar ara┼čt─▒rmas─▒ ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, sat─▒n alma operasyonlar─▒n─▒n (talep, teklif, de─čerlendirme, sipari┼č, bütçeleme, sözle┼čme), iç sistem ve uygulama yönetimi operasyonlar─▒n─▒n, hukuki operasyonlar─▒n yönetilmesi

- 6698 Say─▒l─▒ Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒ ve e┼čle┼čmeleri kapsam─▒nda resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, de─čerlendirmek ve cevapland─▒rmak.

c) ─░┼členen Ki┼čisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktar─▒labilece─či

Toplanan ki┼čisel verileriniz; Yukar─▒da belirtilen amaçlar─▒n gerçekle┼čtirilmesi ile s─▒n─▒rl─▒ olarak;

- ┼×─░RKET'in i┼č ortaklar─▒, hissedarlar─▒, i┼čtirakleri,

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve di─čer mevzuat hükümlerinin izin verdi─či ki┼či veya kurulu┼člara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kurulu┼člar─▒, idari makamlar ve yasal merciler,

- ─░┼čbirli─či yapt─▒─č─▒m─▒z gerçek tüzel ki┼čiler, program orta─č─▒ kurum ve kurulu┼člar, sahip oldu─čumuz kurumlar veya mü┼čterilerimize gönderdi─čimiz mesajlar─▒ iletecek ┼čirketler, ürün/hizmet konusunda online ma─čazam─▒zdan verdi─činiz sipari┼čleri size ula┼čt─▒ran kargo kar┼č─▒la┼čt─▒rma, analiz, de─čerlendirme, tan─▒t─▒m ve yukar─▒da belirtilen amaçlar─▒n gerçekle┼čtirilmesi. Ki┼čisel veri i┼čleme ┼čartlar─▒ çerçevesinde

10 Dakika E-postan─▒n Avantajlar─▒

10 dakikal─▒k posta olu┼čturman─▒n baz─▒ harika avantajlar─▒ vard─▒r. ─░┼čte bu harika ├Âzelliklerden ve avantajlardan baz─▒lar─▒.

Yaln─▒zca on dakika süren geçici e-posta adresleri olu┼čturman─▒za olanak tan─▒yan devrim niteli─čindeki hizmetimizle tan─▒┼č─▒n. "10 dakikal─▒k posta" ve "10 dakikal─▒k e-posta" sistemimizle, benzersiz gizlilik korumas─▒n─▒ deneyimleyebilir ve olas─▒l─▒klar dünyas─▒n─▒n kilidini açabilirsiniz. Hizmetimiz, geleneksel e-posta çözümlerinin ötesine geçerek, ücretsiz e─čitim üyelikleri edinme, ki┼čisel bilgilerinizin korunmas─▒ ve çok daha fazlas─▒ gibi çe┼čitli ihtiyaçlar─▒n─▒z─▒ kar┼č─▒lar.

Özünde, platformumuz gizlili─činizi korumaya odaklan─▒r. On dakika süren tek kullan─▒ml─▒k e-posta adresleri olu┼čturarak çevrimiçi etkinliklerinizin anonim ve güvenli kalmas─▒n─▒ sa─čl─▒yoruz. ─░ster yeni platformlara kaydoluyor, ister çevrimiçi forumlara kat─▒l─▒yor veya özel içeri─če eri┼čiyor olun, hizmetimiz bir kalkan görevi görerek ki┼čisel bilgilerinizi gizli tutar.

Ama hepsi bu kadar de─čil. Günümüz dünyas─▒nda e─čitimin önemini anl─▒yoruz ve sistemimiz "edu" e-posta adreslerini zahmetsizce olu┼čturman─▒za olanak sa─čl─▒yor. Bu özel e-posta adresleriyle e─čitim indirimlerinden yararlanabilir, k─▒s─▒tl─▒ içeri─če eri┼čebilir ve çok say─▒da ö─črenme kayna─č─▒n─▒ ke┼čfedebilirsiniz. "10 dakikal─▒k posta" ve "10 dakikal─▒k e-posta" hizmetimiz, herhangi bir s─▒n─▒rlama olmaks─▒z─▒n e─čitim yolculu─čunuzdan en iyi ┼čekilde yararlanman─▒z─▒ sa─člar.

Olas─▒l─▒klar─▒ hayal edin! Gizlili─činizi riske atmadan sorunsuz hesap kay─▒tlar─▒n─▒n keyfini ç─▒karabilir, s─▒n─▒rl─▒ süreli onaylar alabilir ve geçici konu┼čmalar yapabilirsiniz. Hizmetimiz, çevrimiçi etkile┼čimlerinde güvenli─če ve özgürlü─če de─čer veren ki┼čilere hitap eder.

Dijital ayak izlerinin sürekli olarak izlendi─či bir dünyada, "10 dakikal─▒k posta" ve "10 dakikal─▒k e-posta" çözümümüz ezber bozan bir çözüm olarak kar┼č─▒m─▒za ç─▒k─▒yor. Yenilikçi hizmetimizle gizlili─činizi koruyun, rahatl─▒─č─▒ benimseyin ve say─▒s─▒z f─▒rsat─▒ ke┼čfedin. Geçici e-posta adreslerinin avantajlar─▒ndan yararlan─▒rken, ki┼čisel bilgilerinizin güvende oldu─čunu bilmenin getirdi─či gönül rahatl─▒─č─▒n─▒ ya┼čay─▒n. Daha fazla beklemeyin; Son teknoloji sistemimizle çevrimiçi dünyan─▒n tüm potansiyelini ortaya ç─▒kar─▒n.